3 zásadné dôvody prečo voliť

Prečo voliť a motivovať iných ľudí k účasti vo voľbách? Prečo sa usilovať o občiansku angažovanosť? Alebo ako pomôcť obnoviť zdravú občiansku spoločnosť?

Nižšie uvádzam vybrané dôvody zoradené podľa dôležitosti. Na záver článku navrhnem riešenie, ktoré dokáže zvrátiť nepriaznivé trendy súvisiace s voľbami na Slovensku.

Dôvod č. 1 – Legitimita štátnej moci

Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého, lež aby ho podporoval a pomáhal mu. (John Ruskin)
Najdôležitejší z dôvodov prečo voliť je legitimita, teda oprávnenosť vlády rozhodovať o spravovaní krajiny. Súčasná vládna väčšina bola zvolená približne štvrtinou oprávnených voličov. Legitimita má priamy súvis s účasťou vo voľbách. Terajšie pravidlá vyhovujú ... VIAC TU